Waar kunnen wij u mee helpen?

Wij bieden verschillende diensten aan waarmee wij u verder kunnen helpen.

Administratieve dienstverlening,voor ZZP’er, MKB & particulieren

Wat kan Bennett’s Finance & Advice  voor u als MKB-ondernemer of ZZP’er betekenen?

 • Startersbegeleiding (bij start van uw onderneming)
 • Administratie
 • Uw boekhouding geheel door ons verzorgd
 • Controle over uw eigen boekhouding
 • Salarisadministratie
 • Rapportages
 • Jaarrekeningen
 • Begeleiding bij financieringsaanvragen
 • Begeleiding en advisering (bestaande ondernemingen)

Tevens verzorgen wij de aangiften:

 • Omzetbelasting
 • Loonheffingen
 • Inkomstenbelasting / Vennootschapsbelasting (winstaangifte)

Rapportages en jaarrekeningen

Rapportages

Om als ondernemer tijdig uw organisatie en beleid te kunnen (bij)sturen dient u te beschikken over actuele en juiste informatie.

Het verzorgen van (tussentijdse) rapportages vormen een steeds belangrijker onderdeel van onze werkzaamheden. Wij verzorgen maandelijks/per kwartaal/per (half) jaar de overzichten waaraan u vanuit bedrijfseconomisch oogpunt behoefte heeft.

De tussentijdse rapportages worden door ons gebruikt om o.a. u gedurende het kalenderjaar op de hoogte te houden van uw financiële en fiscale positie, zodat u uit liquiditeitsoogpunt weet hoeveel te betalen belasting u moet reserveren. Ook adviseren wij over mogelijk nog te behalen fiscale voordelen waarvoor u in aanmerking kunt komen, bijvoorbeeld door te investeren in bepaalde bedrijfsmiddelen. Daarnaast kunnen wij via de tussentijdse rapportages monitoren of de doelstellingen behaald kunnen worden en of de strategieën aangepast moeten worden om de doelstellingen alsnog te kunnen behalen. Door deze tussentijdse rapportages krijgt u achteraf geen verassingen die grote impact kunnen hebben op uw onderneming en kunnen leiden tot faillissementen!

Opstellen jaarrekening

Voor de MKB-ondernemers/ZZP’ers die als éénmanszaak, vennootschap onder firma of man-vrouw firma opereren is het voldoende om een fiscale jaarrekening op te stellen. De balans en verlies- en winstrekening maken onderdeel uit van de jaarrekening. Deze worden door ons verwerkt in uw aangifte inkomstenbelasting. De balans geeft een overzicht weer tussen uw bezittingen en schulden/EV. De Winst- en Verliesrekening geeft al uw opbrengsten  en kosten weer van een bepaald boekjaar.

Bij de verwerking van uw aangifte besteden wij extra aandacht aan de fiscale voordelen, waarvan u als ondernemer gebruik kunt maken, zoals bijvoorbeeld de starters- en zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling, fiscale oudedagsreserve, willekeurige afschrijving en investeringsaftrek.

Advies & ondersteuning

Startersbegeleiding

Bij Bennett’s Finance & Advice begeleiden wij graag startende ondernemers bij het realiseren van hun doelstellingen en in goede banen leiden van de administratieve verplichtingen die het ondernemerschap met zich meebrengt.

Als kantoor controleren wij uw boekhouding, en verwerken deze in uw belastingaangifte.

aangiften inkomstenbelasting/BTW

Aangiften inkomstenbelasting

Als belastingconsulent verzorgen wij graag uw belastingaangifte!

In de BFA checklist  2022 (pdf) vindt u alle informatie over de gegevens dat wij van u nodig hebben om uw belastingaangifte op deskundige wijze te kunnen verzorgen.

Wanneer u de benodigde gegevens heeft verzameld, maakt u met ons een afspraak om deze bij ons op kantoor af te leveren. U kunt vanzelfsprekend ook de gegevens scannen en vervolgens mailen of per post naar ons sturen. Na ontvangst controleren wij uw gegevens op volledigheid en juistheid. Bij de verwerking wordt ook grondig bekeken of u wellicht in aanmerking komt voor één of meerdere toeslagen

BTW aangiften

Voor de MKB-ondernemers/ZZP’ers die als éénmanszaak, vennootschap onder firma of man-vrouw firma opereren is het voldoende om een fiscale jaarrekening op te stellen. De balans en verlies- en winstrekening maken onderdeel uit van de jaarrekening. Deze worden door ons verwerkt in uw aangifte inkomstenbelasting. De balans geeft een overzicht weer tussen uw bezittingen en schulden/EV. De Winst- en Verliesrekening geeft al uw opbrengsten  en kosten weer van een bepaald boekjaar.

Bij de verwerking van uw aangifte besteden wij extra aandacht aan de fiscale voordelen, waarvan u als ondernemer gebruik kunt maken, zoals bijvoorbeeld de starters- en zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling, fiscale oudedagsreserve, willekeurige afschrijving en investeringsaftrek.

IND aanvragen & vraagstukken

Wilt u of uw familielid als immigrant naar Nederland komen voor bijvoorbeeld werk of gezinshereniging, dan helpt Bennett’s Finance & Advice u met de procedures mits u voldoet aan de voorwaarden voor Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Tevens helpen wij bij de vernieuwingen rondom vergunningen.

Overige fiscale aangiften

U kunt bij Bennett’s finance & Advice terecht voor al uw vragen met betrekking tot belastingen en financiën. Wij zullen uw vraag direct beantwoorden indien mogelijk. Mocht de vraag van complexere aard zijn zullen wij dit voor u uitzoeken.

Hulp nodig? Whatsapp ons!